Pravidelné akce

Každoročně se na Opavském Slezsku koná řada tradičních folklorních akcí. Mezi nejvýznamnější jistě patří regionální folklorní festival s mezinárodní účastí "Chodníčky k domovu". Stranou nezůstávají také akce jako regionální přehlídka dětských folklorních souborů a cimbálových muzik "Vítání jara", tradiční "Májové setkání" či vánoční koncert "Na vanoce dluhe noce". Svém místo u opavského poblika má také soutěž dětských lidových zpěváků "Opavský skřivánek"