Vítání jara

Posláním přehlídky dětských folklorní souborů a cimbálových muzik Opavského Slezska, které se mohou zúčastnit všechny dětské soubory a muziky pracující na Opavsku, je získat přehled o činnosti dětských folklorních kolektivů a jejich repertoáru. Přehlídka má nesoutěžní charakter, vytváří prostor pro předávání zkušeností, vzájemnou inspiraci a kontakty dětí, souborů a muzik.