23.07.2007 09:36

VII. mjezynarodny folklorny festiwal „Lužica 2007“

V podvečer devatenáctého července byl na nádvoří Budyšínského hradu zahájen VII. mjezynarodny folklorny festiwal „Lužica 2007“, kterého se po čtyři dny zúčastnilo více jak 600 účinkujících. Představily se soubory domácích Lužických Srbů, soubory německé, ale také soubory z Bulharska, Ruska, Mexika, Španělska, Indonésie a soubory Šafrán a Vrtek s z České republiky. Páteční festivalový program, který se odehrával v Dolní Lužici, městečku Hochozy narušila v průběhu večera bouřka. Ale ani ta neodradila početné publikum, které se z dvorů statků schovalo do sálu místního kulturního domu, aby si společně, za podpory mužského pěveckého sboru „Přezpólni“, zazpívali národní písně Lužických Srbů a zhlédli již neoficiální vystoupení zahraničních i domácích souborů. Hlavní festivalový program se však odehrál v sobotu v Chrósćicy, kde se na šesti statcích – dvorech představily, opět před početným publikem, všechny domácí i zahraniční soubory. Poté následovala po celém městě společná veselice. Nedělní den odstartovala dopolední Bohoslužba, které se zúčastnili všechny soubory, samozřejmě v krojích . Odpoledne nejdříve patřilo lidovému jarmarku a tématickému programu lužických folklorních souborů „Živá voda“. Představil se také národní Serbski ludowy ansambl. V šestnáct hodin byl zahájen finálový festivalový galaprogram, který uzavřel celý čtyřdenní festivalový maratón. A jak jsme se na „Lužici 2007“ cítili my? Hned první večer v Budyšíně si naši přízeň získal právě mužský pěvecký sbor „Přezpólní“, jehož členem byl také náš průvodce Nikolas, a kteří nám za neutichajícího zpěvu přenesli cimbál přes půlku města. Hned na náměstí nám dali nahlédnou do širokého repertoáru svých lužických, polských a také českých a moravských písní. Stejně pestré pak byly také následující společné večery. Velkým zpestřením však bylo také „čuníkování“ na člunech :o) Nelze tedy než poděkovat za skvělou organizaci…

—————

Zpět


Kontakt

Soňa Wenzelová

Mánesova 27
746 01 Opava
Česká republika


+420608457564