propozice k regionální přehlídce DFS souborů

Název akce: Vítání jara 2013

Organizátor: Středisko volného času Opava

Termín: neděle 14. 4. 2013 v 15 hodin

Místo: sál ZŠ gen. H. Píky ve Štítině

Posláním přehlídky dětských folklorních souborů okresu Opava, které se mohou zúčastnit všechny dětské soubory a muziky pracující na Opavsku, je získat přehled o činnosti dětských folklorních kolektivů a jejich repertoáru. Přehlídka má nesoutěžní charakter, vytváří prostor pro předávání zkušeností, vzájemnou inspiraci a kontakty dětí a souborů. Časový limit pro vystoupení jednotlivých souborů je 12 minut (aby se mohly vystřídat všechny soubory), jiným způsobem není vystoupení omezeno. Počet členů souborů a věkový průměr nejsou omezeny.

Časový harmonogram:

13.00 - 14.30     příjezdy souborů, prostorové zkoušky

15.00                zahájení přehlídky

17.00                předpokládaný závěr a odjezd souborů

 

Každý soubor bude mít samostatnou šatnu. Pro účinkující bude zajištěno malé občerstvení. Vedoucí souboru odpovídá za chování svých členů a za pořádek v šatně.

Přihlášky: přihlášky zasílejte do středy 10. 4. 2013 na adresu: Středisko volného času Opava, Jaselská 4, 746 01 Opava, tel: +420 553 712 128 nebo na e-mail: folklor@svcopava.cz, formulář k vyplnění najdete zde