propozice k Soutěži dětských lidových zpěváčků 

Podmínky účasti:

soutěže se mohou zúčastnit děti MŠ a 1. - 9. tříd ZŠ.

Věkové kategorie: I. kategorie - předškoláci (4-6 let) a 1. třída ZŠ

                               II. kategorie     - 2. - 3. třída ZŠ

                               III. kategorie    - 4. - 5. třída ZŠ

                               IV. kategorie     - 6. - 7. třída ZŠ

                               V. kategorie      - 8. - 9. třída ZŠ

                               Soutěže se mohou zúčastnit také dua a tria

Průběh soutěže:

Soutěž bude probíhat ve dvou soutěžních kolech.

První kolo Opavského skřivánka proběhne v pátek 7. 4. 2017 ve Středisku volného času Opava, Jaselská 4. Děti z I. – V. kategorie budou mít připravené dvě lidové písně, obě z Opavska nebo Hlučínska, které zazpívají bez hudebního doprovodu. Prosíme, aby písně měly max. 3 sloky. Při prezenci soutěžící odevzdají notový záznam vybraných písní a tóniny, ve kterých písně zpívají – notový záznam bude důležitý v případě postupu do druhého kola, ve kterém bude zpěváky doprovázet cimbálová muzika. Dua a tria budou mít připraveny dvě lidové písně. Odborná porota vybere z každé kategorie postupující do druhého kola. Postupující budou ihned po vyhlášení výsledků informování o termínu zkoušky s cimbálovou muzikou.

Druhé kolo Opavského skřivánka proběhne v  úterý 2. 5. 2017 formou veřejného koncertu v Loutkovém divadle, Husova 17. Soutěžící budou mít opět připravené dvě písně, se kterými postoupili z prvního kola. Jednu píseň zazpívají za doprovodu cimbálové muziky, druhou bez hudebního doprovodu. Odborná porota ocení v každé kategorii Opavského skřivánka a doporučí zástupce, kteří budou reprezentovat náš region v soutěži Moravsko-slezský zpěváček (Mikulov, květen 2016). Věková hranice žáků, které může odborná porota do soutěže Moravsko-slezský zpěváček nominovat, je 16 let.

Hodnocení a hlavní kritéria hodnocení:

Soutěž Opavského skřivánka hodnotí nejméně tříčlenná odborná porota. Ve druhém kole porota ocení v každé kategorii Opavského skřivánka a vybere zástupce, kteří budou, v případě zájmu organizátorů, reprezentovat region Opavského Slezska na různých folklorních přehlídkách a festivalech v České republice.
Porota bude hodnotit vhodný výběr soutěžních písní vzhledem k věku interpreta, hlasové a intonační schopnosti, přesnost a jistotu, dynamiku, rytmus, lidový přednes, celkový umělecký dojem. Ve druhém kole také užití lidového oděvu a schopnost spolupráce a kontakt s doprovodnou muzikou.

Náklady: Organizátor nehradí žádné náklady spojené s účastí v soutěži.

Termín konání:

První kolo: v pátek 7. 4. 2017 v 9.00 hodin v sále Střediska volného času Opava, Jaselská 4. (prezence od 8.00 hodin ve vestibulu SVČ)

Druhé kolo: v úterý 2. 5. 2017 v 16.00 hodin v Loutkovém divadle, Husova 17. (prezence od 14.30 hodin ve vestibulu Loutkového divadla)

Přihlášky: Přihlášky posílejte nejpozději do středy 5. 4. 2017 poštou nebo e-mailem na adresu: Středisko volného času Opava, Jaselská 4, 746 01 Opava, info@svcopava.cz, formulář ke stažení zde, nebo prostřednictvím formuláře na webových stránkách