1. ročník MDFF Děcka, poče si hrač 

25. května 2013

PROGRAM FESTIVALU               

sobota 25. května 2013

14.00 hod. - přijetí zástupců zúčastněných souborů na pódiu

14.10 - 17.30 hod. - festivalový program na pódiu u Ptačího vrchu - v programu se představí dětské folklorní soubory Strzecha z polské Ratiboře, Ďumbier ze slovenkého Liptovského Mikuláše, Jatelinka z Moravské Nové Vsi, Hlubinka z Ostravy, Majiček ze Šilheřovic, Škobranek ze Štěpánkovic, Burianky z Bolatic, domácí Úsměv z Opavy, cimbálové muziky ZUŠ Opava a ZUŠ Háj ve Slezsku.

od 18.00 hod. - společný večer všech zúčastněných souborů v zahradě Střediska volného času...

 

 ÚČINKUJÍCÍ SOUBORY   

Detský folklórny súbor Ďumbier z Liptovského Mikuláša, Slovensko

DFS ĎUMBIER pracuje pri Centre voľného času v Liptovskom Mikuláši. Snahou súboru je zachytiť a uviesť do života piesne, hry a zvyky vychádzajúce z kultúrneho dedičstva našich predkov. Súbor sa vo svojej tvorbe orientuje prevažne na stredný Liptov. Členmi súboru sú deti vo veku 5 – 15 rokov, ktoré sa radi hrajú, tancujú, spievajú a pri svojich pestrých programoch a tancoch si sami robia aj hudobný sprievod hrou na tradičných hudobných nástrojoch. DFS Ďumbier v tomto roku oslávi svoje 45. výročie...

více informací o souboru zde

Zespół Pieśni i Tańca Mała Strzecha z Raciborza, Polsko

Soubor pracuje při Ratibořském centru kultury od roku 1996, členskou základnu tvoří děti a mládež ve věku od 6-ti do 16-ti let. Soubor se zabývá převážně udržováním a prezentací tanců a zvyků z Ratiobořska, ve svém repertoáru má však také tance z jiných etnografických regionů Polska

více informací o souboru zde

Dětský folklorní soubor Hlubinka, Ostrava

Folklorní soubor HLUBINKA vznikl v 60. letech minulého století při domě kultury Dolu Hlubina v Ostravě. Od r. 1992 působí pod vedením Kateřiny Macečkové při Lidové konzervatoři a Múzické škole v Ostravě-Přívoze. Dětský soubor je součástí občanského sdružení - Souboru lidových písní a tanců Hlubina. V celém kolektivu tančí děti od 4 do 16 let. Práce s dětmi je zaměřena na zpracování lidových her, zvykoslovného, tanečního a písňového materiálu severovýchodní Moravy - folklorních regionů Slezska a Lašska.

více informací o souboru zde

Dětský folklorní soubor Jatelinka, Moravská Nová Ves

Dětský folklorní soubor Jatelinka z Moravské Nové Vsi pracuje od roku 1996. Od listopadu 2009 je zaregistrován jako občanské sdružení. Jatelinku navštěvují děti od 6 let nejen z Moravské Nové Vsi, ale i z okolních obcí na Podluží. Jelikož zájem dětí převyšoval kapacitu zkušebny, Jatelinka od září 2010 vytvořila další skupinu dětí ve věku od 4 let pod názvem Jatelinečka. V současné době máme na 50 členů.

více informací o souboru zde

Cimbálová muzika ZUŠ Háj ve Slezsku

Cimbálová muzika při ZUŠ Háji ve Slezsku vznikla v roce 1998 z iniciativy tehdejší paní ředitelky. Muziku tvoří žácí místní umělecké školy a přilehlých poboček. Celkem v krátké době se zapsala nejen do povědomí posluchačů blízkého okolí Háje, ale také celého okresu a dnes už i posluchačů jak na celostátních tak zahraničních folklórních festivalech.(Opava, Ostrava, Rožnov p. Radhoštěm,… Polsko, Itálie, Rakousko…) V dnešní době vychovává 3. generaci mladých muzikantů.

více informací o muzice zde

Dětský folklorní soubor Škobranek ze Štěpánkovic

Dětský folklorní soubor Škobranek se zaměřuje především na zpracování lidového umění z Hlučínska, proto také vystupuje v rekonstruovaných krojích z okolí Štěpánkovic...  

více informací o souboru zde

Dětský folklorní soubor Burianky z Bolatic

Na tradice souboru Borovanka navázal Dětský folklorní soubor Burianky pod vedením paní Heleny Praskové, Dany Legutové a Magdalény Mikulčákové. Soubor má v současné době 35 členů – současných i bývalých žáků školy. Ve svém repertoáru má zpracována témata dětských her, říkadla a lidové zvyky všech ročních období nebo písně řemeslníků. Více zde: https://folklor.webnode.cz/products/folklorni-soubor-burianky/ Vytvořte si vlastní stránky zdarma: https://www.webnode.cz 

více informací o souboru zde

Cimbálové muziky ZUŠ V. Kálika v Opavě

více informací o souboru zde

 

Domácí folklorní soubor Úsměv